2020 Cuộc họp thường kỳ của Hiệp hội Thương mại điện tử xuyên biên giới Nam Xương

Chủ đề của cuộc họp là chào mừng các thành viên mới.Huang Yu, Tổng giám đốc của Nanchang Monterey Industrial Co., LTD kiêm Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử xuyên biên giới Nam Xương, đã trao thưởng cho ba thành viên mới.


Thời gian đăng: 30-08-2020